قفسه پت شاپ

قفسه پت شاپ شیک از نوع قفسه بندی فروشگاهی شکیل با طراحی خاص

قفسه فروشگاهی شکیل و خاص می تواند به حداکثر رساندن فضای فروشگاه حیوانات خانگی ، ایجاد گردش بهینه در فروشگاه را اعمال می کند. هنگامی که مشتریان بتوانند آزادانه از راهرو به راهروی دیگر حرکت کنند. ... اطلاعات بیشتر
قفسه فروشگاهی - قفسه سوپرمارکت

اصول چیدمان محصول در قفسه فروشگاهی و قفسه سوپرمارکت ها

موقعیت قفسه سوپرمارکت خط حرکت خرید مشتریان را تعیین می کند. فقط ترتیب مناسب توزیع قفسه فروشگاهی می تواند زمان خرید مشتریان را تا حد زیادی از مسیر اقدام پس از ورود به فروشگاه با توجه به ترتیب خرید افزایش دهد. ... اطلاعات بیشتر