شاخک رگال - هوک و هنگر - ماهان شلف

با استفاده از شاخک رگال یا همان هوک و هنگر، برای بعضی از اقلام که باید به صورت تعداد زیاد در استند به صورت آویزان نمایان شوند، نظم و یکپارچگی ایجاد کنید.

از این رو در بسیاری از موارد برای فروشگاه خود نیاز به هوک و هنگر یا شاخک رگال دارید که توسط ماهان شلف در رنگ های مختلف و آبکاری نیکل کروم موجود می باشد.

5/5 (1 نظر)