قفسه سردخانه ‌ای - ماهان شلف
قفسه سردخانه ‌ای - ماهان شلف
قفسه سردخانه ‌ای - ماهان شلف

قفسه سردخانه ‌ای گالوانیزه و استیل ماهان شلف، به شما این امکان را میدهد که در وقت و مکان خود صرفه جویی کنید.

شما میتوانید از قفسه بندی سردخانه ‌ای بنا بر نیاز دلخواه و با محدوده های سطح قابل تنظیم استفاده کنید. قفسه‌ سردخانه‌ ای کم هزینه هستند و به خصوص در بایگانی ترجیح داده میشوند، و نیز دارای ساختار محکمی  می باشند.

ارتفاععدم محدودیت
عمق45cm / 70cm / 100cm
طول100cm / 150cm / 200cm
تحمل بار هر طبقه80kg / 300kg / 600kg