قفسه فروشگاهی - ماهان شلف
قفسه فروشگاهی مهدیس - ماهان شلف
قفسه فروشگاهی مهدیس - ماهان شلف

این نوع قفسه فروشگاهی با طرح مهدیس ماهان شلف، برای فروشگاه های کوچک و اقلام سبک در نظرگرفته شده، در این سیستم قفسه بندی از پایه هایی همراه پاشنه های پیچ دار متصل شونده استفاده گردیده است.

قفسه بندی طرح مهدیس برای اجناس سبک به کار برده می‌شود و مانند باقی قفسه های فروشگاهی دارای بک پانل بسته و توری می باشد.

انواعیک‌طرفه / دوطرفه / سرلاین
ارتفاع160cm / 216cm / 240cm
طول75cm / 95cm
عرض15cm / 20cm / 25cm / 30cm / 40cm