قفسه میوه - ماهان شلف
قفسه میوه - ماهان شلف
قفسه میوه - ماهان شلف

قفسه میوه برای هر فروشگاهی با توجه به نیاز مشتری یا محلی که میوه در آن باشد مهم می باشد، زیرا نمایان شدن میوه ها در چینش و شکل گیری آن امری مهم و ضروری است، از این رو طراحان ماهان شلف برای میوه، قفسه های میوه، در رنگ بندی‌های جذاب همراه طبقات میوه با عمق های مختلف طراحی کرده اند، تا با این قفسه میوه در فروشگاه ها شکل و شمایل خاصی بگیرند.

انواعیک‌طرفه / دوطرفه / سرلاین
ارتفاع180cm / 230cm
طول70cm / 100cm / 125cm
عرض 40cm / 60cm
4/5 (2 نظر)