قفسه بندی انبار صنعتی - قفسه راک سنگین

قفسه بندی انبار صنعتی - قفسه راک سنگین


شلف انبار خوب یا بد را چگونه می‌توان شناسایی کرد ؟

قفسه راک پیوند بسیار مهمی از صنعت است ، قفسه راک صنعتی مستقیماً بر مزایای صنعت تأثیر می‌گذارد.

شناسایی قفسه راک سنگین را می‌توان از سه جنبه زیر در نظر گرفت:

1) مواد اولیه ساخت قفسه انباری :

قفسه راک سنگین - قفسه انباری - ماهان شلف
قفسه راک سنگین – قفسه انباری –  ماهان شلف

 

مواد اولیه ساخت قفسه  در ایران باید از فولاد St37 از کارخانه فولاد مبارکه باشد.

به نظر می‌رسد که مجموعه‌ای از استاندارد سختگیرانه و کامل صنعت قفسه سازی در ایران وجود ندارد.

تنها تعداد کمی از تولید کننده‌‌های قفسه بر اساس استاندارد FEM اروپا در ایران وجود دارد.

2) ساختار قفسه انباری :

قفسه راک سنگین - قفسه انباری - ماهان شلف
قفسه راک سنگین – ماهان شلف

 

قاب راک قفسه انباری برای خم کاری، دارای مقطع خشن و یکنواخت است.

یکنواختی بالاتر قاب قفسه راک ، ساختار متقارن تری را جلوه می‌دهد.

بازویی قفسه به ساختار قلاب و فرم ستون عمودی قفسه انبار بستگی دارد.

قلاب بازویی باید بیشتر باشد ، هرچه بیشتر باشد ، تحمل نیرو بهتر است.

قلاب بازویی به ستون ( قاب راک ) چفت می‌شود ، و نزدیک بودن تماس قلاب و ستون باید بررسی شود.

داخل قلاب باید به پهلو ستون نزدیک باشد، در این حالت توانایی ساختار پایدار است و نیروی تحمل، خوب است.

3) مشخصات سطح :

محلول پاشی سطحی قفسه صنعتی باید یکنواخت و دارای چسبندگی قوی باشد.

یکنواخت بودن محلول پاشی قفسه به این بستگی دارد که آیا در لبه داخلی سوراخ ستون قفسه هیچ شکافی وجود نداشته باشد.

می‌توانید هنگام بازرسی با یک جسم سخت به آن ضربه بزنید.

اگر پوشش به راحتی از بین برود ، به این معنی است که قفسه راک زنگ می زند.

4) پروسه جوشکاری قفسه راک :

این بهترین مورد برای شناسایی کیفیت شلف انبار یا قفسه راک سنگین و نیمه‌سنگین است.

فرایند جوشکاری بسیار حساس بوده و با وجود کوچک‌ترین مشکل، قفسه تخریب شده و خطرات جانی و مالی به همراه دارد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *