قفسه راک پالت با بازویی رول فرمینگ جهت تجیهز انبار صنعتی

قفسه رول فرم شکل یک انتخاب محبوب در بسیاری از انبارها است و می‌تواند نیازهای ذخیره سازی شما را برای دهه‌ها در محیط مناسب برآورده کند. با این وجود ، اگر دوام یا مقاومت در برابر آسیب لیفتراک برای شما نگران کننده است ، باید از محافظ‌های ستون استفاده گردد. ... اطلاعات بیشتر